Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Regeringen ska klargöra SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning (KrU28)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter SVT har att sälja rättigheter till offentlig visning. Det är i dag till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i restauranger och kaféer. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än tv-avgiften. Denna grundläggande princip förs nu in i lagen om tv-avgift.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, samt i punkt 32 bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret och i punkt 36 tillkännagivande ang. överlåtelse av rättigheter till offentlig visning. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 35
bet 2005/06:KrU28

Regeringen ska klargöra SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning (KrU28)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter Sveriges Television (SVT) har att sälja rättigheter till offentlig visning. Det är i dag till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i restauranger och kaféer. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än tv-avgiften. Denna grundläggande princip ska nu föras in i lagen om tv-avgift.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
41 förslagspunkter, 39 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om grundläggande principer för kommande tillståndsperiod i vad avser en mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 3 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K340 yrkande 2, 2005/06:Kr30 yrkande 1, 2005/06:Kr32, 2005/06:Kr33 yrkande 1, 2005/06:Kr35 yrkande 1, 2005/06:Kr233 yrkande 27 och 2005/06:MJ525 yrkande 8.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m04708
c17014
fp003810
kd00267
v21007
mp13004
-2000
Totalt176476561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Gränserna för programföretagens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om grundläggande principer för kommande tillståndsperiod i vad avser gränserna för programföretagens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 3 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Kr30 yrkande 4 och 2005/06:Kr33 yrkande 7.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)

3. Sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om grundläggande principer för kommande tillståndsperiod i vad avser sponsring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 3 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Kr30 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:Kr33 yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)

4. Public service-uppdraget - ansvar och uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om public service-uppdraget - ansvar och uppföljning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 4.

5. Fråga om detaljstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr30 yrkande 7.

Reservation 8 (m)

6. Decentraliserad organisation för att spegla hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser decentraliserad organisation för att spegla hela landet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K267, 2005/06:Kr30 yrkande 5, 2005/06:Kr33 yrkande 4, 2005/06:Kr209 och 2005/06:Kr413 yrkande 6.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (c, kd)
Reservation 11 (fp)

7. Utomståendes medverkan, utläggningar av produktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser utomståendes medverkan, utläggningar av produktion m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del.

8. Nyheter och samhällsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser nyheter och samhällsbevakning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K340 yrkande 4 och 2005/06:Kr244.

Reservation 12 (m)

9. Ett brett kulturansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser ett brett kulturansvar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Kr233 yrkande 16 och 2005/06:Kr417 yrkande 12.

Reservation 13 (m, kd)

10. TV-gudstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr35 yrkande 4 och 2005/06:Kr413 yrkande 8.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

11. Programverksamhet för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser programverksamhet för barn och unga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del.

12. Ljudsignal före program med våldsinslag i SVT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub591 yrkande 5.

13. Sveriges Televisions programtextning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamhet i vad avser Sveriges Televisions programtextning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So46 yrkande 22, 2005/06:Kr30 yrkande 6, 2005/06:Kr33 yrkande 5 i denna del, 2005/06:Kr35 yrkande 3, 2005/06:Kr239 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Kr382 yrkande 16 och 2005/06:Kr413 yrkande 7.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04618
c00184
fp003810
kd00258
v21007
mp11024
-2000
Totalt158468461

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Programverksamhet på teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser teckenspråk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Kr33 yrkande 5 i denna del och 2005/06:Kr35 yrkande 2.

Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (c, kd)

15. Störande bakgrundsljud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So46 yrkande 21 och 2005/06:Kr33 yrkande 5 i denna del.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

16. Synskadades möjligheter att ta del av TV-utbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr31 och 2005/06:Kr273.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (c)

17. Riktlinjer för programverksamheten i övrigt i vad avser tillgänglighet för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i övrigt i vad avser tillgänglighet för personer med funktionshinder i den mån punkten inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 13 och 14.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del.

18. Programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamhet i vad avser språkliga och etniska minoriteter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K367, 2005/06:Sf336 yrkandena 40 och 42, 2005/06:Kr33 yrkande 6, 2005/06:Kr34 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Kr336 yrkande 6.

Reservation 24 (fp)

19. Riktlinjer beträffande hat, hets och antisemitiska uttryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr253 yrkande 4.

20. Riktlinjer för programverksamhet för HBT-gruppen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr396 yrkande 2.

21. Sveriges Radios och Sveriges Televisions utlandssändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamhet i vad avser Sveriges Radios och Sveriges Televisions utlandssändningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del.

22. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K339 yrkande 3, 2005/06:Kr4 yrkande 9 och 2005/06:Kr299.

Reservation 25 (c)

23. Genmäle och beriktigande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för programverksamheten i vad avser genmäle och beriktigande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 5 i denna del.

24. Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 6 och avslår motionerna 2005/06:Kr30 yrkande 8, 2005/06:Kr36 och 2005/06:Kr233 yrkande 30.

Reservation 26 (m)
Reservation 27 (c)

25. Teknisk utveckling och distribution av radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om teknisk utveckling och distribution av radio och TV.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 7.

26. Beredskapsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om beredskapsfrågor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 8 och avslår motion 2005/06:Kr216.

27. Ändring i radio- och TV-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 2.

28. Principerna för finansiering och medelstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar i vad avser principerna för finansiering och medelstilldelning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 9 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K340 yrkande 3, 2005/06:Kr30 yrkande 11, 2005/06:Kr33 yrkande 8, 2005/06:Kr34 yrkande 2, 2005/06:Kr219, 2005/06:Kr233 yrkande 28 och 2005/06:Kr292.

Reservation 28 (m)
Reservation 29 (fp)

29. Utvecklingen av samarbetet mellan public service-bolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr35 yrkande 7.

Reservation 30 (kd)

30. Medelstilldelningen till programföretagen i enlighet med fördelningsnyckeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ekonomiska förutsättningar i vad avser medelstilldelningen till progamföretagen i enlighet med fördelningsnyckeln.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 9 i denna del.

31. Överföring av medel till och från distributionskontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ekonomiska förutsättningar i vad avser överföring av medel till och från distributionskontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 9 i denna del.

32. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att i enlighet med utskottets förslag för 2007 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distribution intill ett belopp av 1 340 000 000 kronor.

33. TV-avgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 7 § första stycket regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 1 i denna del och avslår motion 2005/06:Kr30 yrkande 9.

Reservation 31 (m, fp)

34. Uppräkning av TV-avgiften under resten av tillståndsperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr30 yrkande 10.

Reservation 32 (m, fp)

35. Bestämmelser om finansiering, avgiftsskyldighet och innehav av TV i lagen om TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 och 2 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Kr30 yrkande 12, 2005/06:Kr35 yrkande 5 och 2005/06:Kr228.

Reservation 33 (m)
Reservation 34 (kd)

36. Överlåtelse av rättigheter till offentlig visning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om klargörande av Sveriges Televisions möjligheter att överlåta rättigheter för offentlig visning.

37. Betalningsskyldighet vid dödsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 11 § regeringens förslag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 1 i denna del.

38. TV-avgift vid olika boendeformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr303.

39. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 33, 35 och 37.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:112 punkt 1 i denna del.

40. Nordisk grannlands-TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K339 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr4 yrkande 8, 2005/06:Kr298 yrkandena 1-3, 2005/06:Kr328, 2005/06:Kr382 yrkande 17 och 2005/06:Kr396.

Reservation 35 (c)

41. Frågor med anknytning till Medierådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju475 yrkande 6 och 2005/06:Kr257 yrkandena 1 och 2.