Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013

Kulturutskottets bet 2009/10:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Fyraåriga sändningstillstånd för radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Villkoren kommer i huvudsak att vara oförändrade för radio och tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Tillståndsperioden förlängs till fyra år och gäller från och med. 2010 till och med 2013. Reglerna för direkt sponsring skärps. Tv-avgiften ska i fortsättningen benämnas radio- och tv-avgift. Avgiftsskyldigheten ändras för myndigheter, företag med flera som i fortsättningen ska betala endast en radio- och tv-avgift oavsett hur många tv-mottagare de har.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. I övrigt avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-11-03
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-11
Reservationer 9
bet 2009/10:KrU3

Fyraåriga sändningstillstånd för radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Villkoren kommer i huvudsak att vara oförändrade för radio och tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Tillståndsperioden förlängs till fyra år och gäller från och med. 2010 till och med 2013. Reglerna för direkt sponsring skärps. Tv-avgiften ska i fortsättningen benämnas radio- och tv-avgift. Avgiftsskyldigheten ändras för myndigheter, företag med flera som i fortsättningen ska betala endast en radio- och tv-avgift oavsett hur många tv-mottagare de har. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-19
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nuvarande finansieringssätt bör kvarstå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr228, 2009/10:Kr243, 2009/10:Kr257, 2009/10:Kr261, 2009/10:Kr263, 2009/10:Kr266, 2009/10:Kr302, 2009/10:Kr307, 2009/10:Kr331 och 2009/10:Kr333 yrkande 4.

2. Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst såvitt avser 3 § och punkt 2 i övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 1 i denna del och avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m90007
c22007
fp24004
kd21003
v01903
mp01405
Totalt157150042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkt 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 1 i denna del.

4. Socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 2.

5. Offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2008/09:195 punkt 3 och 2008/09:211 punkt 8.

6. Tillståndsperiodens längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i vad avser tillståndsperiodens längd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m90007
c22007
fp24004
kd22002
v01903
mp01405
Totalt158150041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Kontrollstationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i vad avser avstämningen vid kontrollstationen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 4.

Reservation 3 (s, v, mp)

8. Underhållning i programutbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 5.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89008
c22007
fp24004
kd22002
v01903
mp01405
Totalt157150042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Ökad tydlighet gentemot externa producenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i vad avser ökad tydlighet gentemot externa producenter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 6.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m90007
c22007
fp24004
kd22002
v01903
mp01405
Totalt158150041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Utvärdering av 55-procentsmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 7.

Reservation 6 (s, v, mp)

11. Villkoren i övrigt under nästa tillståndsperiod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i den mån punkten inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 6, 7 och 9.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del.

12. Medelstilldelning till programföretagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden i vad avser medelstilldelning till programföretagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del.

13. Direkt sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden i vad avser direkt sponsring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del och avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 8.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1116013
m89008
c22007
fp24004
kd22002
v01903
mp01405
Totalt158149042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Indirekt sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden i vad avser indirekt sponsring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del.

15. Organisationsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om organisationsfrågor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 6 och avslår motion
2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 9.

Reservation 8 (s, v, mp)

16. Särskilda distributionsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om särskilda distributionsfrågor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 7.

17. Fortlöpande granskning av SVT:s nyhetsrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr260 av Jan R Andersson och Peder Wachtmeister (båda m).

18. SVT Worlds programutbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr270 av Tommy Waidelich (s).

19. Sveriges Radios grammofonarkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr309 av Lage Rahm m.fl. (mp).

Reservation 9 (mp)

20. Utredning om public service-verksamhetens framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (båda c) yrkandena 1-3.

21. Lyssnarombudsman på Sveriges Radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr318 av Olle Thorell (s).

22. Lokalradion i Skåne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr256 av Margareta Pålsson m.fl. (m).

23. Utflyttning av SVT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr282 av Eva Flyborg (fp).

24. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Kr204 av Hans Hoff (s),
2009/10:Kr210 av Liselott Hagberg (fp),
2009/10:Kr262 av Christer Winbäck (fp) och
2009/10:Kr277 av Stefan Tornberg och Johan Linander (båda c).