Radio och tv i allmänhetens tjänst

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Detta med hänvisning till pågående arbete och insatser som har gjorts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om reformering av radio och tv i allmänhetens tjänst, distributionsteknik och nordiskt programutbyte.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-17
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:KrU3

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Detta med hänvisning till pågående arbete och insatser som har gjorts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om reformering av radio och tv i allmänhetens tjänst, distributionsteknik och nordiskt programutbyte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformera radio och tv i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 1,

2020/21:604 av Josef Fransson (SD),

2020/21:803 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:969 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkande 3 och

2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 43 10 3 293


2. Förvaltningsstiftelsens oberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3244 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 2 0 0 14
- 1 0 0 1
Totalt 52 3 0 294


3. Distributionskanaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:803 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:969 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkande 4 och

2020/21:1326 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

4. Nordiskt programutbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1037 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD) yrkande 2 och

2020/21:1703 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 2.

5. Medie- och informationskunnighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2728 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 3.

6. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.