Radio och tv i allmänhetens tjänst

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2022

Beslut

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör frågor om radio och tv i allmänhetens tjänst. Motionerna handlar bland annat om reformering av radio och tv i allmänhetens tjänst, beslut vid förhandsprövning och distributionsformer.

Anledningen till att riksdagen sa nej är främst att insatser har genomförts eller att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-02-17

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör frågor om radio och tv i allmänhetens tjänst. Motionerna handlar bland annat om reformering av radio och tv i allmänhetens tjänst, beslut vid förhandsprövning och distributionsformer.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej är främst att insatser har genomförts eller att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.