Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2007

Beslut

Rapportering av händelser inom civil luftfart (TU13)

Luftfartslagen och sekretesslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv om rapportering av händelser i civil luftfart. Direktivet innehåller bestämmelser om informationsutbyte mellan EU-länderna och EU-kommissionen och om sekretess för de uppgifter som utbyts. Syftet är att hålla kolleger i Europa informerade om gjorda iakttagelser, att öka kunskapen om och förbättra grunderna för säkerhetsrekommendationer samt att i tid upptäcka svagheter av olika slag innan en allvarlig olycka inträffar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2006/07:110 punkterna 1 och 3. Bifall till propositionerna 2006/07:45 punkt 1 i denna del och 2006/07:110 punkt 2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-15
Justering: 2007-05-24
Betänkande publicerat: 2007-05-25
Trycklov: 2007-05-25
Betänkande 2006/07:TU13

Rapportering av händelser inom civil luftfart (TU13)

Luftfartslagen och sekretesslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv om rapportering av händelser i civil luftfart. Direktivet innehåller bestämmelser om informationsutbyte mellan EU-länderna och EU-kommissionen och om sekretess för de uppgifter som utbyts. Syftet är att hålla kolleger i Europa informerade om gjorda iakttagelser, att öka kunskapen om och förbättra grunderna för säkerhetsrekommendationer samt att i tid upptäcka svagheter av olika slag innan en allvarlig olycka inträffar. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-07
4

Beslut

Beslut: 2007-06-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag om luftfartslagen och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
1. luftfartslagen (1957:297),
2. sekretesslagen (1980:100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:110 punkterna 1 och 3.

2. Utskottets lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2006/07:45 punkt 1 i denna del och 2006/07:110 punkt 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m820015
c27002
fp21007
kd19005
v17014
mp17002
Totalt2880160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag