Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Riksdagen får rätt att hyra lägenheter (KU8)

Riksdagsförvaltningen ska få möjlighet att hyra övernattningslägenheter till ledamöter. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.

I Riksdagens hus finns det övernattningsbostäder för ledamöter. Under de kommande åren ska riksdagens hus renoveras och byggas om vilket innebär att det behövs nya bostäder.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-24
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-08
bet 2017/18:KU8

Alla beredningar i utskottet

2017-10-24, 2017-10-10

Riksdagen får rätt att hyra lägenheter (KU8)

Riksdagsförvaltningen ska få möjlighet att hyra övernattningslägenheter till ledamöter. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

I Riksdagens hus finns det övernattningsbostäder för ledamöter. Under de kommande åren ska riksdagens hus renoveras och byggas om vilket innebär att det behövs nya bostäder.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2016/17:RS5.