Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Justering 12 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-22
Justering: 2019-11-12
Trycklov: 2019-11-15
bet 2019/20:UbU6

Alla beredningar i utskottet

2019-10-22
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20