Rättelse i lagen om näringsförbud

Finansutskottets bet 2019/20:FiU58

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Beslut 27 maj 2020

Utskottets förslag

Lagen om näringsförbud rättas (FiU58)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska besluta att en tidigare gjord lagändring som gäller näringsförbud ska tas bort igen. På så sätt åtgärdas att olika bestämmelser krockar med varandra.

Förslaget om lagändring är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar utskottets förslag om ändring lagen om näringsförbud.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-19
Justering: 2020-05-19
Trycklov: 2020-05-19
bet 2019/20:FiU58

Lagen om näringsförbud rättas (FiU58)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska besluta att en tidigare gjord lagändring som gäller näringsförbud ska tas bort igen. På så sätt åtgärdas att olika bestämmelser krockar med varandra.

Förslaget om lagändring är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Förslagspunkter

1. Rättelse

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.


3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.