Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Socialutskottets bet 2018/19:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2019

Beslut

Ja till rättelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoU16)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, justeras. Lagändringarna innebär bland annat att några tidigare felaktiga hänvisningar i lagtexten korrigeras. Riksdagen sa ja till utskottets förslag. Lagändringarna börjar gälla 15 mars 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om förslag till lag om ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom lagändringen rättas felaktiga hänvisningar i 23 c, 23 d och 23 f §§.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-05
bet 2018/19:SoU16

Ja till rättelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoU16)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, justeras. Lagändringarna innebär bland annat att några tidigare felaktiga hänvisningar i lagtexten korrigeras. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla 15 mars 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.