Rättelse i utlänningslagen

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 september 2016

Beslut

Felaktiga hänvisningar rättas i utlänningslagen (SfU5)

Riksdagen sa ja till socialförsäkringsutskottets initiativ till en mindre ändring i utlänningslagen. Lagändringen är av teknisk karaktär och innebär att felaktiga hänvisningar i utlänningslagen rättas till.

Lagändringen börjar gälla den 15 oktober 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i utlänningslagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-15
Justering: 2016-09-15
Trycklov: 2016-09-16
bet 2016/17:SfU5

Felaktiga hänvisningar rättas i utlänningslagen (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets initiativ till en mindre ändring i utlänningslagen. Lagändringen är av teknisk karaktär och innebär att felaktiga hänvisningar i utlänningslagen rättas till.

Lagändringen föreslås börja gälla den 15 oktober 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-09-20
Debatt i kammaren: 2016-09-21
4

Beslut

Beslut: 2016-09-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse i utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).