Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Socialutskottets bet 2011/12:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2012

Beslut

Äldre får rätt att få åldras tillsammans (SoU21)

Äldre människor som har levt tillsammans och sammanbott under lång tid ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken eller sambon behöver bo i ett särskilt boende. Det är i dag inte en självklarhet i landets alla kommuner.

Den nya regeln börjar gälla den 1 november 2012 och innebär en ändring i socialtjänstlagen. Det skrivs in i lagen att det ska ingå i en skälig levnadsnivå för den som beviljas särskilt boende att kunna sammanbo med sin make eller sambo om de har bott ihop varaktigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-06-07
Justering: 2012-06-14
Betänkande publicerat: 2012-06-15
Trycklov: 2012-06-15
bet 2011/12:SoU21

Äldre får rätt att få åldras tillsammans (SoU21)

Äldre människor som har levt tillsammans och sammanbott under lång tid ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken eller sambon behöver bo i ett särskilt boende. Det är i dag inte en självklarhet i landets alla kommuner.

Den nya regeln börjar gälla den 1 november 2012 och innebär en ändring i socialtjänstlagen. Det skrivs in i lagen att det ska ingå i en skälig levnadsnivå för den som beviljas särskilt boende att kunna sammanbo med sin make eller sambo om de har bott ihop varaktigt.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-09-19
4

Beslut

Beslut: 2012-09-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:147 punkterna 1 och 2.