Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Beslut

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (KU21)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-12
Justering: 2009-05-19
Betänkande publicerat: 2009-05-20
Trycklov: 2009-05-20
bet 2008/09:KU21

Alla beredningar i utskottet

2009-05-12, 2009-04-14, 2009-03-26

Regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut (KU21)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-10
4

Beslut

Beslut: 2009-06-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:75 till handlingarna.