Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets bet 2014/15:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2015

Beslut

Regeringens arbete med tillkännagivanden från riksdagen (KU21)

Regeringen har redogjort för sitt arbete med skrivelser från riksdagen under 2014. Andelen tillkännagivanden som behandlades färdigt under 2014 minskade jämfört med året före. Samtidigt minskade även den genomsnittliga tiden för behandling av tillkännagivanden.

Konstitutionsutskottet, som förberedde riksdagens beslut, ansåg att vissa ärenden tog lång tid eller inte motsvarade det som riksdagen ville att regeringen skulle göra. I något fall var regeringens redogörelse väl kortfattad och svår att bedöma. Utskottet förutsatte att regeringen tar hänsyn till dessa synpunkter och vidtar åtgärder för att lösa de problem som finns.

Över tid har regeringens redogörelser för skrivelser från riksdagen förbättrats under flera år, vilket utskottet ansåg är positivt. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar. Riksdagen lade regeringens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-28
Justering: 2015-06-02
Trycklov: 2015-06-03
bet 2014/15:KU21

Alla beredningar i utskottet

2015-05-28, 2015-05-21, 2015-05-07

Regeringens arbete med tillkännagivanden från riksdagen (KU21)

Regeringen har redogjort för sitt arbete med skrivelser från riksdagen under 2014. Andelen tillkännagivanden som behandlades färdigt under 2014 minskade jämfört med året före. Samtidigt minskade även den genomsnittliga tiden för behandling av tillkännagivanden.

Konstitutionsutskottet anser att vissa ärenden har tagit lång tid eller inte motsvarar det som riksdagen ville att regeringen skulle göra. I något fall är regeringens redogörelse väl kortfattad och svår att bedöma. Utskottet förutsätter att regeringen tar hänsyn till dessa synpunkter och vidtar åtgärder för att lösa de problem som finns.

Över tid har regeringens redogörelser för skrivelser från riksdagen förbättrats under flera år, vilket utskottet anser är positivt. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-09
Debatt i kammaren: 2015-06-10
4

Beslut

Beslut: 2015-06-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Riksdagsstyrelsens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument