Redogörelse om sänkta socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Riksrevisionens granskning om sänkta socialavgifter (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om riktade sänkningar av socialavgifterna är ett effektivt medel för att öka sysselsättningen. Av granskningen framgår att både forskning och Riksrevisionens utvärderingar visar att sysselsättningseffekterna av de granskade sänkningarna är obetydliga och att de så kallade dödviktseffekterna är stora. Riksrevisionen föreslår en avveckling av den regionala sänkningen av socialavgifterna och en utvärdering av sänkningen för ungdomar. Riksrevisionens styrelse tycker att förslagen bör utgöra en utgångspunkt för vidare diskussion i riksdagen. En sänkningen av socialavgifterna kan ha andra syften än att öka sysselsättningen. Regeringen bör, enligt styrelsen, när den föreslår en sänkning av socialavgifterna tydliggöra målen med sänkningen. Riksdagen utgår från att regeringen tar hänsyn till slutsatserna av Riksrevisionens granskning och avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-10
Justering: 2009-02-24
Betänkande publicerat: 2009-03-03
Trycklov: 2009-03-03
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:SfU9

Riksrevisionens granskning om sänkta socialavgifter (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om riktade sänkningar av socialavgifterna är ett effektivt medel för att öka sysselsättningen. Av granskningen framgår att både forskning och Riksrevisionens utvärderingar visar att sysselsättningseffekterna av de granskade sänkningarna är obetydliga och att de så kallade dödviktseffekterna är stora. Riksrevisionen föreslår en avveckling av den regionala sänkningen av socialavgifterna och en utvärdering av sänkningen för ungdomar. Riksrevisionens styrelse tycker att förslagen bör utgöra en utgångspunkt för vidare diskussion i riksdagen. En sänkningen av socialavgifterna kan ha andra syften än att öka sysselsättningen. Regeringen bör, enligt styrelsen, när den föreslår en sänkning av socialavgifterna tydliggöra målen med sänkningen. Socialförsäkringsutskottet utgår från att regeringen tar hänsyn till slutsatserna av Riksrevisionens granskning och föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-19
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av sysselsättningseffekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf10.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100129
m790018
c21008
fp22006
kd18006
v01804
mp01504
Totalt140133175

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS9 till handlingarna.