Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

Finansutskottets bet 2018/19:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2019

Beslut

Skillnaden i kostnader mellan AP-fonderna fortfarande stora under 2017 (FiU6)

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2017. Dessutom utvärderas fondernas långsiktiga verksamhet och deras arbete med bland annat hållbarhet, ägarstyrning och regelefterlevnad.

Fondernas förvaltning under 2017 gav ett resultat på 120 miljarder kronor. Fondernas buffertkapital ökade med 90 miljarder kronor.

Fondernas förvaltningskostnader sjönk något under 2017. Finansutskottet konstaterar dock som tidigare att skillnaderna i kostnader mellan fonderna fortfarande är stora.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-01-17
Justering: 2019-01-24
Trycklov: 2019-01-25
Reservationer 1
bet 2018/19:FiU6

Alla beredningar i utskottet

2019-01-17, 2018-12-06

Skillnaden i kostnader mellan AP-fonderna fortfarande stora under 2017 (FiU6)

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2017. Dessutom utvärderas fondernas långsiktiga verksamhet och deras arbete med bland annat hållbarhet, ägarstyrning och regelefterlevnad.

Fondernas förvaltning under 2017 gav ett resultat på 120 miljarder kronor. Fondernas buffertkapital ökade med 90 miljarder kronor.

Fondernas förvaltningskostnader sjönk något under 2017. Finansutskottet konstaterar dock som tidigare att skillnaderna i kostnader mellan fonderna fortfarande är stora.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-05
Debatt i kammaren: 2019-02-06
4

Beslut

Beslut: 2019-02-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 februari 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:130 till handlingarna.

2. Skärpta krav på hållbarhet i AP-fondernas placeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 22 och

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 6 och 8.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 53 1 0 8
C 26 0 0 5
V 0 24 0 4
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 256 25 0 68


3. AP-fonderna och investeringar i infrastruktur och regionala fonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2507 av Peter Helander (C) yrkande 2,

2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) yrkande 1 och

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 7.