Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 april 2021

Nästa händelse: Beredning 18 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-18
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-26
Betänkande 2020/21:JuU17

Alla beredningar i utskottet

2021-03-18, 2021-02-25
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-06
Debatt i kammaren: 2021-04-07
4

Beslut

Beslut: 2021-04-07