Redovisning av brottsförebyggande åtgärder: uppföljning av det nationella programmet Tillsammans mot brott

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut