Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2014

Beslut

Allmänna arvsfondens fördelning av medel 2013 (SoU2)

I en skrivelse berättar regeringen om fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under 2013. Allmänna arvsfonden stödjer ideell verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Under året har 546 miljoner kronor fördelats till 386 projekt. Regeringen anser att medlen har fördelats på ett bra sätt och i enlighet med de ändamål och prioriteringar som Allmänna arvsfonden har. Det kan dock finnas skäl att prioritera de lokala förebyggande och främjande insatserna för ungas fritid och organisering ytterligare.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Justering: 2014-11-20
Trycklov: 2014-11-27
Betänkande 2014/15:SoU2

Allmänna arvsfondens fördelning av medel 2013 (SoU2)

I en skrivelse berättar regeringen om fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under 2013. Allmänna arvsfonden stödjer ideell verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Under året har 546 miljoner kronor fördelats till 386 projekt. Regeringen anser att medlen har fördelats på ett bra sätt och i enlighet med de ändamål och prioriteringar som Allmänna arvsfonden har. Det kan dock finnas skäl att prioritera de lokala förebyggande och främjande insatserna för ungas fritid och organisering ytterligare.

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-02
Debatt i kammaren: 2014-12-03
4

Beslut

Beslut: 2014-12-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fördelning av medel från Allmänna arvsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument