Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

Socialutskottets bet 2020/21:SoU3

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 15 oktober 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-05
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-13
bet 2020/21:SoU3

Alla beredningar i utskottet

2020-11-05, 2020-10-15
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer