Redovisning av skatteutgifter

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Redovisning av skatteutgifter (SkU32)

Regeringen har lämnat en redogörelse för de indirekta stöd som skatteutgifterna utgör på statsbudgetens inkomstsida. Som skatteutgifter räknas till exempel skatteregler som är särskilt förmånliga för den skattskyldige när man jämför med hur beskattning borde ha skett enligt de principer som skattereformen grundar sig på. Skatteutskottet anser att redovisningen är viktig inte minst för att det ger bättre överblick över hur principerna bakom 1990 års skattereform efterlevs i lagstiftningen. Utskottet är mycket positivt till regeringens påbörjade arbete med att fördjupa redovisningen och uppföljningen av skatteutgifter. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-13
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-05
Reservationer 1
bet 2007/08:SkU32

Redovisning av skatteutgifter (SkU32)

Skatteutskottet har behandlat regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2008 och de motioner som har väckts med anledning av skrivelsen. Redovisningen ger en samlad överblick över stöd som lämnas på budgetens inkomstsida. Utskottet ser mycket positivt på regeringens arbete för att åstadkomma en fördjupad redovisning och uppföljning av skatteutgifter. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna och att skrivelsen läggs till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-18
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av skatteutgifter 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk32 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk33 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2007/08:123 till handlingarna.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m810016
c23006
fp25003
kd20004
v01903
mp01207
Totalt149141059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag