Reduktionsplikt för flygfotogen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 19 maj 2021

Utskottets förslag

En reduktionsplikt för flygfotogen införs (MJU20)

En reduktionsplikt för flygfotogen ska införas i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen ska bli skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Förslaget från regeringen innehåller också reduktionsnivåer för åren 2021-2030 samt förslag på en reduktionspliktsavgift och en förseningsavgift.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-29
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-06
Reservationer 7
Betänkande 2020/21:MJU20

Alla beredningar i utskottet

2021-04-29, 2021-04-22

En reduktionsplikt för flygfotogen införs (MJU20)

En reduktionsplikt för flygfotogen ska införas i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen ska bli skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Förslaget från regeringen innehåller också reduktionsnivåer för åren 2021-2030 samt förslag på en reduktionspliktsavgift och en förseningsavgift.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2021.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:135.

2. Reduktionsnivåer och reduktionspliktens effekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

3. Produktion av drivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

4. Reduktionsplikten och handeln med utsläppsrätter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3949 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) och

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-19
Debatt i kammaren: 2021-05-20
4

Beslut

Beslut: 2021-05-20
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:135.

2. Reduktionsnivåer och reduktionspliktens effekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

3. Produktion av drivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

4. Reduktionsplikten och handeln med utsläppsrätter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3949 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) och

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (M, KD)