Reformerad hyressättning

BoUs betänkande 2005/06:BoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Ny hyressättning för nybyggda bostäder (BoU10)

Ett nytt system ska införas för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter och till att förbättra hyresnämndernas beslutsmotiveringar. Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, ska hyran presumeras vara skälig. Presumeras betyder här ungefär "anses". En förutsättning för att hyran ska presumeras vara skälig ska vara att den hyresgästorganisation som är part i överenskommelsen är etablerad på orten. En annan förutsättning ska vara att förhandlingsöverenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har ingåtts innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna. Presumtionen ska gälla under tio år. Därefter ska hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdereglerna. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-23
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-04
Trycklov: 2006-05-03
Reservationer 23
Betänkande 2005/06:BoU10

Ny hyressättning för nybyggda bostäder (BoU10)

Ett nytt system ska införas för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter och till att förbättra hyresnämndernas beslutsmotiveringar. Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, ska hyran presumeras vara skälig. Presumeras betyder här ungefär "anses". En förutsättning för att hyran ska presumeras vara skälig ska vara att den hyresgästorganisation som är part i överenskommelsen är etablerad på orten. En annan förutsättning ska vara att förhandlingsöverenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har ingåtts innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna. Presumtionen ska gälla under tio år. Därefter ska hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdereglerna. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2006. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-11
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304),
3. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
4. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:80.

2. Fria avtalshyror i nyproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo12 yrkande 1.

Reservation 1 (c)

3. Möjlighet för hyresnämnden att fastställa en hyra som har presumtionsverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo11 yrkande 6, 2005/06:Bo12 yrkande 2, 2005/06:Bo13 yrkande 1 och 2005/06:Bo14 yrkande 3.

Reservation 2 (m, c, kd)
Reservation 3 (fp)

4. Möjlighet att sluta enskilda hyresavtal med presumtionsverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo12 yrkande 3.

Reservation 4 (c)

5. Förutsättningarna för att en förhandlingsöverenskommelse skall ha en presumtionsverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo11 yrkande 2.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Hyresgästens val av hyresgästorganisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo11 yrkande 3.

Reservation 6 (m, c, fp)

7. Hyresjusteringar under tiden som förhandlingsöverenskommelsen har presumtionsverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo11 yrkande 4 och 2005/06:Bo12 yrkande 5.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (c)

8. Hyran efter presumtionstidens slut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo11 yrkande 1.

Reservation 10 (fp)

9. Hyror med presumtionsverkan och jämförelseprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo12 yrkande 4 och 2005/06:Bo13 yrkande 2.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c)

10. Tillval och frånval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo11 yrkande 5, 2005/06:Bo12 yrkande 6, 2005/06:Bo13 yrkande 3 och 2005/06:Bo14 yrkande 2.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m045010
c01606
fp032016
kd12309
v20008
mp15002
-2000
Totalt149116084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Hyressättningen i det befintliga beståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo11 yrkande 7, 2005/06:Bo12 yrkande 7 och 2005/06:Bo14 yrkande 1.

Reservation 14 (m, fp, kd)
Reservation 15 (c)

12. Hyresstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo11 yrkande 8.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

13. De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo276 yrkande 4, 2005/06:Bo298 yrkande 19 i denna del och 2005/06:Bo338 yrkande 12.

Reservation 17 (m, kd)
Reservation 18 (fp)

14. Påtaglighetsrekvisitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo242 yrkande 6.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m450010
c16006
fp320016
kd24009
v02008
mp15002
-1100
Totalt24421084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Hyressättningen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkande 9, 2005/06:Bo298 yrkande 19 i denna del, 2005/06:Bo335 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:Bo338 yrkande 11.

Reservation 20 (m)
Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (c)