Regelförenkling för företag

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2021

Beslut

Nej till motioner om regelförenkling för företag (NU17)

Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om övergripande frågor om hur regelförenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt företagens uppgiftslämnande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-05-27

Nej till motioner om regelförenkling för företag (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om övergripande frågor om hur regelförenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt företagens uppgiftslämnande.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.