Regelförenkling

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2005

Beslut

Enklare regler för företag (NU10)

Regeringen har presenterat ett handlingsprogram för minskad administration för företagen. Handlingsprogrammet innehåller åtgärder som ska genomföras under innevarande mandatperiod. Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med regelförenklingar för företag. Med anledning av granskningen har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motionsförslag. Riksdagen påminner om sitt tillkännagivande hösten 2002 om en intensifiering av arbetet med att förenkla reglerna för företagen (se 2002/03:NU1 ) och anser att det verkar finnas goda utsikter att dessa mål ska kunna uppnås. Samtidigt understryker riksdagen att regelförenklingsarbetet är ett pågående arbete som inte är slutfört.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-10
Justering: 2005-03-01
Betänkande publicerat: 2005-03-04
Trycklov: 2005-03-04
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:NU10

Enklare regler för företag (NU10)

Regeringen har presenterat ett handlingsprogram för minskad administration för företagen. Handlingsprogrammet innehåller åtgärder som ska genomföras under innevarande mandatperiod. Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med regelförenklingar för företag. Med anledning av granskningen har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse till riksdagen. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionsförslag. Utskottet påminner om riksdagens tillkännagivande hösten 2002 om en intensifiering av arbetet med att förenkla reglerna för företagen (se 2002/03:NU1) och anser att det verkar finnas goda utsikter att dessa mål ska kunna uppnås. Samtidigt understryker utskottet att regelförenklingsarbetet är ett pågående arbete som inte är slutfört.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-16
4

Beslut

Beslut: 2005-03-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr239 yrkande 4, 2004/05:N8, 2004/05:N9 yrkandena 1-5, 2004/05:N208, 2004/05:N235 yrkandena 1-3, 2004/05:N254 yrkandena 3 och 4, 2004/05:N280, 2004/05:N294 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N305 yrkandena 4, 5 och 8-10, 2004/05:N308 yrkande 1, 2004/05:N339, 2004/05:N393 yrkande 9, 2004/05:N394 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N398 yrkande 6, 2004/05:N400 yrkande 2, 2004/05:N403 yrkande 12, 2004/05:N408 yrkande 5, 2004/05:N412 yrkande 7, 2004/05:N413 yrkande 1, 2004/05:N416 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A221 yrkande 7 och 2004/05:A350 yrkande 7 och lägger skrivelse 2004/05:48 och redogörelse 2004/05:13 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m045010
c01705
fp04206
kd02607
v25004
mp11006
-0001
Totalt161130058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag