Regelförenklingsarbetet

Näringsutskottets betänkande 2008/09:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Förenkling av regler för företag (NU5)

Regeringen har lämnat en redogörelse för arbetet med att förenkla de statliga reglerna för företag. Genom att samråda med näringslivet, mäta företagens administrativa kostnader, kartlägga konsekvenser av nya regler, tillsätta ett Regelråd och ta fram en handlingsplan ska förenklingar för företagen åstadkommas. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-09-18
Justering: 2008-10-02
Betänkande publicerat: 2008-10-10
Trycklov: 2008-10-09
Reservationer 3
Betänkande 2008/09:NU5

Förenkling av regler för företag (NU5)

Regeringen har lämnat en redogörelse för arbetet med att förenkla de statliga reglerna för företag. Genom att samråda med näringslivet, mäta företagens administrativa kostnader, kartlägga konsekvenser av nya regler, tillsätta ett Regelråd och ta fram en handlingsplan ska förenklingar för företagen åstadkommas. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-22
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 oktober 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regelförenklingsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N230, 2006/07:N324, 2006/07:N344 yrkande 6, 2007/08:N16, 2007/08:N17 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N218, 2007/08:N290, 2007/08:N323 yrkande 4, 2007/08:N346 yrkande 8, 2007/08:N352, 2007/08:N390, 2007/08:N397 och 2007/08:A400 yrkande 10 och lägger skrivelse 2007/08:131 till handlingarna.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m830014
c170012
fp23005
kd17007
v00175
mp00145
Totalt1401003178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag