Regeringen och krisen

Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2009

Beslut

Myndigheters krisberedskap (FöU6)

Riksrevisionen har redovisat för riksdagen sina granskningar under åren 2007-2008 av ansvariga myndigheters beredskap för att hantera olika typer av hot mot samhället. Riksrevisionens styrelse har föreslagit med anledning av granskningarna att riksdagen begär att regeringen: ser över dels lagreglerna för sektorslagstiftningen och regeringens befogenheter vid ett nationellt krisläge, dels myndigheternas ansvars- och uppgiftsfördelning för att säkerställa samhällets krishanteringsförmåga återkommande informerar riksdagen om vad regeringen har gjort för att förbättra beredskapen och gör en bedömning av samhällets samlade krisberedskap och förmåga att hantera en omfattande kris. Riksdagen sa nej till förslagen. Skälet är att Riksrevisionens rapport publicerades innan den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades och innan kansliet för krishantering inom Regeringskansliet kommit i gång med sin verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-12
Justering: 2009-03-19
Betänkande publicerat: 2009-03-19
Trycklov: 2009-03-19
Reservationer 5
Betänkande 2008/09:FöU6

Myndigheters krisberedskap (FöU6)

Riksrevisionen har redovisat för riksdagen sina granskningar under åren 2007-2008 av ansvariga myndigheters beredskap för att hantera olika typer av hot mot samhället. Riksrevisionens styrelse föreslår med anledning av granskningarna att riksdagen begär att regeringen:

  • ser över dels lagreglerna för sektorslagstiftningen och regeringens befogenheter vid ett nationellt krisläge, dels myndigheternas ansvars- och uppgiftsfördelning för att säkerställa samhällets krishanteringsförmåga
  • återkommande informerar riksdagen om vad regeringen har gjort för att förbättra beredskapen och gör en bedömning av samhällets samlade krisberedskap och förmåga att hantera en omfattande kris.
Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen. Skälet är att Riksrevisionens rapport publicerades innan den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades och innan kansliet för krishantering inom Regeringskansliet kommit i gång med sin verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-01
4

Beslut

Beslut: 2009-04-02
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående Regeringen och krisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS5 punkterna 1 och 2.

2. Samverkansformer på Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö225 av Christer Engelhardt (s) och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 35.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m860011
c21008
fp23005
kd140010
v01903
mp01108
Totalt144134071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Maritim samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 27,
2008/09:Fö279 av Jan R Andersson (m) och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 37 och 39.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Krisledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 33 och 34.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Säkerhetsbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Förmåga att ta emot internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 43.

Reservation 5 (s, v, mp)