Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag (KU9)

Riksdagen vidtar inte några åtgärder med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning om regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag. Riksrevisionens styrelse har föreslagit att riksdagen begär att regeringen, i samband med försäljningar av statligt ägda bolag, säkerställer att försäljningen bereds i enlighet med regeringsformens beredningskrav.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen och motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-20
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-29
Trycklov: 2008-05-29
Reservationer 1
bet 2007/08:KU9

Alla beredningar i utskottet

2008-05-20, 2008-05-13, 2007-10-23, 2007-10-16

Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag (KU9)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen inte vidtar några åtgärder med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning om regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen, i samband med försäljningar av statligt ägda bolag, säkerställer att försäljningen bereds i enlighet med regeringsformens beredningskrav.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-12
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS4 och motionerna 2007/08:K1 yrkande 2 och 2007/08:N1 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01603
Totalt146135068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag