Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (skr.2003/04:143)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2004

Beslut

Regeringens insater för barn och unga i statsbudgeten (FiU13)

Regeringen har berättat för riksdagen vad den har gjort för barn och unga i statsbudgeten för 2004. Regeringen ger en samlad översikt av de olika insatser som utförs för barn och unga inom ramen för statsbudgetens olika politikområden. Det är första gången regeringen lämnar en sådan översikt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Regeringens insater för barn och unga i statsbudgeten (FiU13)

Regeringen har berättat för riksdagen vad den har gjort för barn och unga i statsbudgeten för 2004. Regeringen ger en samlad översikt av de olika insatser som utförs för barn och unga inom ramen för statsbudgetens olika politikområden. Det är första gången regeringen lämnar en sådan översikt. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.