Regeringskansliets upphandling av konsulter

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2001

Beslut

Regeringskansliets upphandling av konsulter (KU2)

Riksdagen ställde sig bakom Riksdagens revisorers förslag om bl.a. Regeringskansliets upphandlingsrutiner och överblick över konsultanvändningen inom Regeringskansliet. Regeringens bör senast hösten 2002 återkomma till riksdagen med en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits på upphandlingsområdet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-10-23
Justering: 2001-10-30
Trycklov: 2001-11-06
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:KU2

Alla beredningar i utskottet

2001-10-23, 2001-10-16

Regeringskansliets upphandling av konsulter (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom Riksdagens revisorers förslag om bl.a. Regeringskansliets upphandlingsrutiner och överblick över konsultanvändningen inom Regeringskansliet. Regeringens bör senast hösten 2002 återkomma till riksdagen med en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits på upphandlingsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-14
4

Beslut

Beslut: 2001-11-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kunskap och samordning samt hanteringen av upphandlingsärenden och tillämpningen av upphandlingslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om kunskap och samordning samt om hanteringen av upphandlingsärenden och tillämpningen av upphandlingslagen. Därmed bifaller riksdagen delvis Riksdagens revisorers förslag 2000/01:RR13 yrkandena 1 och 2.

2. Återrapportering till riksdagen senast hösten 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört Återrapportering till riksdagen senast hösten 2002. Därmed bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag 2000/01:RR13 yrkande 3.

3. Återrapporteringar till riksdagen efter år 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:K16.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m650016
c15003
fp0000
kd38004
v36007
mp14002
-1001
Totalt28013056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag