Regeringskansliets upphandling av konsulter

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2001

Beslut

Regeringskansliets upphandling av konsulter (KU2)

Riksdagen ställde sig bakom Riksdagens revisorers förslag om bl.a. Regeringskansliets upphandlingsrutiner och överblick över konsultanvändningen inom Regeringskansliet. Regeringens bör senast hösten 2002 återkomma till riksdagen med en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits på upphandlingsområdet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2001-10-16, 2001-10-23

Regeringskansliets upphandling av konsulter (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom Riksdagens revisorers förslag om bl.a. Regeringskansliets upphandlingsrutiner och överblick över konsultanvändningen inom Regeringskansliet. Regeringens bör senast hösten 2002 återkomma till riksdagen med en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits på upphandlingsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.