Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2015

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om regional tillväxtpolitik. Motionerna handlar bland annat om vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering av statliga myndigheter och statliga bolag samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer 8
Betänkande 2014/15:NU7

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU7)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om regional tillväxtpolitik. Motionerna handlar bland annat om vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering av statliga myndigheter och statliga bolag samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-18
Debatt i kammaren: 2015-02-19
4

Beslut

Beslut: 2015-02-19
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:566 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:745 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (S),

2014/15:925 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2014/15:1094 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5,

2014/15:1735 av Catharina Bråkenhielm (S),

2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 1 och 5,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 17,

2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 1 och

2014/15:2802 av Fredrik Lundh Sammeli (S).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 1 3
S 94 0 0 19
M 66 0 0 18
SD 0 45 0 4
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
KD 14 0 0 2
Totalt 249 45 1 54


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 94 0 0 19
M 2 64 0 18
SD 0 0 45 4
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 136 114 45 54


2. Lokalisering och organisering av statliga myndigheter och statliga bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:486 av Kalle Olsson (S),

2014/15:737 av Jasenko Omanovic (S),

2014/15:1162 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (S),

2014/15:1212 av Lena Asplund (M),

2014/15:1568 av Per Åsling och Anders Ahlgren (C),

2014/15:1799 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C),

2014/15:2803 av Fredrik Lundh Sammeli och Emilia Töyrä (S) och

2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 1 0 12 6
S 93 0 1 19
M 10 0 57 17
SD 43 0 2 4
MP 22 0 0 3
C 6 0 14 2
V 0 19 0 2
KD 0 0 14 2
Totalt 175 19 100 55


3. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:912 av Tomas Tobé (M),

2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

2014/15:2226 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:1 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (C),

2014/15:558 av Helena Lindahl (C),

2014/15:986 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C),

2014/15:1566 av Per Åsling (C),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 26 och 29,

2014/15:1970 av Jabar Amin (MP),

2014/15:2251 av Fredrik Lundh Sammeli och Leif Pettersson (S),

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4 och

2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (M, C, FP, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 16 3
S 94 0 0 19
M 0 0 67 17
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 1 0 19 2
V 19 0 0 2
KD 0 0 14 2
Totalt 135 45 116 53


4. Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:826 av Per Åsling och Lena Ek (C),

2014/15:1499 av Ulf Berg (M),

2014/15:2372 av Saila Quicklund (M),

2014/15:2502 av Eva Lohman (M) och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 94 0 0 19
M 66 0 1 17
SD 45 0 0 4
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 257 20 20 52


5. Utvecklingen i vissa län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument