Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU8

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU8)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om regional tillväxtpolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Motionerna handlar bland annat om den geografiska placeringen och organiseringen av statliga myndigheter samt kommersiell och offentlig service på landsbygden. Andra områden som behandlas är återföring av pengar till kommuner där vatten- och vindkraft produceras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-22
Reservationer 11
Betänkande 2018/19:NU8

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-02-14

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU8)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om regional tillväxtpolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Motionerna handlar bland annat om den geografiska placeringen och organiseringen av statliga myndigheter samt kommersiell och offentlig service på landsbygden. Andra områden som behandlas är återföring av pengar till kommuner där vatten- och vindkraft produceras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lokalisering och organisering av statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:485 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:810 av Jörgen Berglund (M),

2018/19:1036 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2018/19:1062 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2018/19:1446 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2018/19:1933 av Pål Jonson (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 22,

2018/19:2530 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 12.

2. Kommersiell och offentlig service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:1347 av Jan R Andersson (M) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17,

2018/19:2495 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 15,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 65 och

2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 62 0 8
SD 0 0 62 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 143 90 83 33


3. Återföring av medel från vatten- och vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:811 av Jörgen Berglund (M),

2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2018/19:2164 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2177 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 1,

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 5 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 1 11
M 62 0 0 8
SD 0 0 62 0
C 0 28 0 3
V 0 0 26 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 200 28 89 32


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 0 62 0
C 0 0 28 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 201 26 90 32


4. Vissa övriga frågor om regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2018/19:589 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:844 av Isak From och Emilia Töyrä (båda S) yrkande 1,

2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S) yrkande 1,

2018/19:1063 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:1065 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2018/19:1734 av Edward Riedl (M),

2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S),

2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S),

2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2104 av Ida Karkiainen (S),

2018/19:2163 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 2 och 6,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 0 0 62 0
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 129 62 126 32


5. Utvecklingen i vissa län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:835 av Hans Hoff (S),

2018/19:1313 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S),

2018/19:1925 av Pål Jonson (M),

2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2018/19:2348 av Magnus Ek (C),

2018/19:2486 av Per Åsling (C),

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkandena 2 och 6,

2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 5,

2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1 och 5 samt

2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S).