Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets bet 2019/20:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om regional tillväxtpolitik från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-19
Reservationer 12
bet 2019/20:NU13

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-13

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner om regional tillväxtpolitik från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lokalisering och organisering av statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:883 av Pål Jonson (M),

2019/20:1181 av Viktor Wärnick (M),

2019/20:1352 av Jörgen Berglund (M),

2019/20:1403 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2019/20:1953 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2019/20:2099 av Mikael Dahlqvist (S) och

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


2. Stöd till lanthandlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 5.

Reservation 2 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 21 0 294


3. Övrigt om kommersiell och offentlig service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:598 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:1202 av Isak From och Björn Wiechel (båda S),

2019/20:1561 av Jan R Andersson (M) yrkande 1,

2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 72,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1 och

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

4. Återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:706 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD),

2019/20:1172 av Viktor Wärnick (M),

2019/20:1353 av Jörgen Berglund (M),

2019/20:1755 av Per Åsling (C) yrkande 1,

2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2019/20:1881 av Saila Quicklund (M),

2019/20:1883 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2019/20:2568 av Mats Green (M) yrkande 2 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 43.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 10 9 294


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 1 0 4 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 4 14 294


5. Vissa övriga frågor om regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4,

2019/20:1192 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2019/20:1262 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1,

2019/20:1424 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S),

2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2019/20:1885 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17,

2019/20:2194 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S),

2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 24,

2019/20:2979 av Edward Riedl (M),

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 26,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 25 och 40,

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13 och

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 3 29 294


6. Utvecklingen i vissa län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:170 av Magnus Ek (C),

2019/20:644 av Adnan Dibrani (S),

2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2019/20:920 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2019/20:1250 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S),

2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2019/20:1755 av Per Åsling (C) yrkandena 2 och 6,

2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 3 och 5,

2019/20:2081 av Maria Nilsson (L),

2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M) och

2019/20:3112 av Per Åsling (C) yrkandena 1 och 2.