Regionalpolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1992/93:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-03-25
Justering: 1993-04-22
Betänkande 1992/93:AU13

Alla beredningar i utskottet

1993-03-25, 1993-03-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-05
4

Beslut

Beslut: 1993-05-05

Protokoll med beslut