Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU43

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Bordläggning 17 juni 2019

Utskottets förslag

Ny lag om personuppgifter för statistiksystemet Fasit (FiU43)

Fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) är ett system som används för att utvärdera och beräkna hur individer och hushåll påverkas av förändringar i skatte-, avgifts- och bidragssystemen. Systemet förvaltas av Statistiska centralbyrån (SCB).

Regeringen föreslår att behandlingen av personuppgifter i Fasit ska regleras i en särskild lag. Förändringen innebär att SCB får ett uttryckligt rättsligt stöd för att behandla personuppgifter i Fasit, vilket ökar förutsägbarheten både för användarna och för de myndigheter som lämnar uppgifter till systemet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska den nya lagen börja gälla den 1 augusti 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motion.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:FiU43

Ny lag om personuppgifter för statistiksystemet Fasit (FiU43)

Fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) är ett system som används för att utvärdera och beräkna hur individer och hushåll påverkas av förändringar i skatte-, avgifts- och bidragssystemen. Systemet förvaltas av Statistiska centralbyrån (SCB).

Regeringen föreslår att behandlingen av personuppgifter i Fasit ska regleras i en särskild lag. Förändringen innebär att SCB får ett uttryckligt rättsligt stöd för att behandla personuppgifter i Fasit, vilket ökar förutsägbarheten både för användarna och för de myndigheter som lämnar uppgifter till systemet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska den nya lagen börja gälla den 1 augusti 2019.

Förslagspunkter

1. Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:118 och avslår motion

2018/19:3104 av Jakob Forssmed m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:118 och avslår motion

2018/19:3104 av Jakob Forssmed m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)