Reglering av vapenmagasin

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till tillståndskrav för vapenmagasin (JuU17)

Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag. Anledningen är att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sportskyttar bedöms väga tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot skjutvapenvåldet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-03-26

Nej till tillståndskrav för vapenmagasin (JuU17)

Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag. Utskottet menar att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sportskyttar väger tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot skjutvapenvåldet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.