Reglering av vapenmagasin

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till tillståndskrav för vapenmagasin (JuU17)

Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag. Anledningen är att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sportskyttar bedöms väga tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot skjutvapenvåldet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer 5
Betänkande 2019/20:JuU17

Alla beredningar i utskottet

2020-03-26, 2020-03-12

Nej till tillståndskrav för vapenmagasin (JuU17)

Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag. Utskottet menar att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sportskyttar väger tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot skjutvapenvåldet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-14
Debatt i kammaren: 2020-04-15
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglering av vapenmagasin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3461 av Johan Hedin (C) yrkande 1,

2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1,

2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1 och

2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

avslår proposition 2019/20:58.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


2. Licens för vapenmagasin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


3. Definitionen av vapenmagasin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3461 av Johan Hedin (C) yrkande 4.

Reservation 3 (C)

4. Beslag och förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


5. En ny vapenlagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3461 av Johan Hedin (C) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294