Rennäring

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2000

Beslut

Motioner om rennäring (MJU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om rennäring. Motionerna avslogs bl.a. med hänvisning till det arbete som pågår inom Rennäringskommittén och i samband med regeringens arbete med ratificeringen av en ILO-konvention om ursprungsfolk.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-02-15
Justering: 2000-03-07
Betänkande 1999/2000:MJU9

Motioner om rennäring (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om rennäring. Motionerna avvisas bl.a. med hänvisning till det arbete som pågår inom Rennäringskommittén och i samband med regeringens arbete med ratificeringen av en ILO-konvention om ursprungsfolk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-30
4

Beslut

Beslut: 2000-04-05

Protokoll med beslut