Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Behandling 27 maj 2020

Utskottets förslag

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU17)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer med tyngdpunkt på åren 2017 och 2018. Mål, verksamhet och resultat redovisas framför allt inom fyra områden: hälsa, utbildning, ekonomisk utveckling och fred.

Utskottet noterar att det bistånd som går via multilaterala organisationer har ökat från cirka 49 procent av den svenska biståndsbudgeten år 2011 till cirka 58 procent år 2018. Utskottet understryker att det multilaterala biståndet, liksom annat bistånd, ska bidra till riksdagens beslutade mål om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-12
Reservationer 6
bet 2019/20:UU17

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU17)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer med tyngdpunkt på åren 2017 och 2018. Mål, verksamhet och resultat redovisas framför allt inom fyra områden: hälsa, utbildning, ekonomisk utveckling och fred.

Utskottet noterar att det bistånd som går via multilaterala organisationer har ökat från cirka 49 procent av den svenska biståndsbudgeten år 2011 till cirka 58 procent år 2018. Utskottet understryker att det multilaterala biståndet, liksom annat bistånd, ska bidra till riksdagens beslutade mål om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Fokusering av det multilaterala samarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD)

2. Humanitärt bistånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD)

3. Fördelning mellan bilateralt och multilateralt bistånd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) i denna del.

Reservation 3 (C)

4. Kärnstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) i denna del och

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD)
Reservation 5 (C)

5. Resultatuppföljning av Sveriges engagemang i Unrwa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M, SD, KD, L)

6. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:91 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
6 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fokusering av det multilaterala samarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD)

2. Humanitärt bistånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD)

3. Fördelning mellan bilateralt och multilateralt bistånd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) i denna del.

Reservation 3 (C)

4. Kärnstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) i denna del och

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD)
Reservation 5 (C)

5. Resultatuppföljning av Sveriges engagemang i Unrwa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M, SD, KD, L)

6. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:91 till handlingarna.