Riksbankens förvaltning 2007

Finansutskottets bet 2007/08:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2008

Beslut

Riksbankens förvaltning 2007 (FiU23)

Riksdagen gav riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning av banken under året. Riksdagen godkände också riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2007 års vinst, vilket innebär att Riksbanken levererar in 3,6 miljarder kronor till staten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-03-11
Justering: 2008-03-25
Betänkande publicerat: 2008-03-27
Trycklov: 2008-03-25
Reservationer 1
bet 2007/08:FiU23

Riksbankens förvaltning 2007 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet 2007. Utskottet föreslår att riksdagen ger riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning av banken under året. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2007 års vinst, vilket innebär att Riksbanken levererar in 3,6 miljarder kronor till staten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-03
4

Beslut

Beslut: 2008-04-03
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2007

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2007. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2007. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

d) Riksbankens resultat- och balansräkning
Riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2007 som de finns återgivna i bilaga 2.

e) Disposition av Riksbankens resultat 2007
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2007, som före bokslutsdispositioner uppgår till 4 095 miljoner kronor, ska fördelas så att till statsbudgeten inlevereras enligt vinstdispositionsprincipen 3 600 miljoner kronor, från dispositionsfonden förs 531 miljoner kronor samt till resultatutjämningsfonden förs 1 026 miljoner kronor. Inleveransen till statsbudgeten ska ske senast en vecka efter riksdagens beslut.

2. Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K302 yrkande 1 och 2007/08:Fi272.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080121
m830014
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp01405
Totalt25734157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Införande av en 20-krona

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi202.

4. Global skatt på valutamarknaderna, s.k. Tobinskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N385 yrkandena 3, 4 och 8.