Riksbankens förvaltning 2010

Finansutskottets bet 2010/11:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Riksbankens förvaltning 2010 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2010. I likhet med 2008 och 2009 har verksamheten under 2010 präglats av finanskrisen. Men till skillnad från tidigare sjönk balansomslutningen kraftigt under året, från 709 miljarder kronor till 327 miljarder kronor. Utvecklingen hänger ihop med att Riksbanken under 2010 avvecklade de krisåtgärder som man tidigare vidtagit för att säkerställa bankernas kreditförsörjning. Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning 2010. Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2010. Riksdagen godkände även fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens resultat 2010. Det betyder att Riksbanken levererar in 6,2 miljarder kronor till statsbudgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-17
Justering: 2011-03-31
Betänkande publicerat: 2011-04-05
Trycklov: 2011-04-04
Reservationer 2
bet 2010/11:FiU23

Riksbankens förvaltning 2010 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2010. I likhet med 2008 och 2009 har verksamheten under 2010 präglats av finanskrisen. Men till skillnad från tidigare sjönk balansomslutningen kraftigt under året, från 709 miljarder kronor till 327 miljarder kronor. Utvecklingen hänger ihop med att Riksbanken under 2010 avvecklade de krisåtgärder som man tidigare vidtagit för att säkerställa bankernas kreditförsörjning. Utskottet föreslår att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning 2010. Utskottet föreslår också att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2010. Riksdagen ska även godkänna fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens resultat 2010. Förslaget betyder att Riksbanken levererar in 6,2 miljarder kronor till statsbudgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-13
4

Beslut

Beslut: 2011-04-13
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2010
Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RR2 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2010. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2010. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

d) Riksbankens resultat och balansräkning för 2010
Riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2010 som de finns återgivna i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2010/11:RB1.

e) Disposition av Riksbankens resultat 2010
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2010, som före bokslutsdispositioner uppgår till 548 miljoner kronor, ska fördelas så att 6 200 miljoner kronor inlevereras till statsbudgeten enligt vinstdelningsprincipen, 6 540 miljoner kronor förs från dispositionsfonden samt 888 miljoner kronor förs till resultatutjämningsfonden. Inleveransen till statsbudgeten ska ske senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2010/11:RB2.

2. Avskaffande av tusenkronorssedeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju370 av Torkild Strandberg (FP) yrkande 2.

3. Sveriges förhållande till euron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fi215 av Ulla Andersson m.fl. (V),
2010/11:Fi216 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) och
2010/11:Fi224 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M) yrkande 2.

Reservation 1 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD02000
V01504
KD17002
Totalt23956054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Skatt på valutatransaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi273 av Annika Lillemets m.fl. (MP).

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt25936054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag