Riksbankens förvaltning 2018

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2019

Beslut

Riksbankens förvaltning 2018 (FiU23)

Riksdagen beslutade ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten under 2018. Riksbankens direktion gavs ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2018.

Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2018 och godkände riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst för 2018 ska användas. Det innebär att Riksbanken levererar 3,8 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska betalas in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Bifall till framställningarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställningar, 1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-04-23
Trycklov: 2019-04-24
Betänkande 2018/19:FiU23

Alla beredningar i utskottet

2019-04-11, 2019-04-02

Riksbankens förvaltning 2018 (FiU23)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten under 2018 och att Riksbankens direktion ges ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2018.

Utskottet föreslår också att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2018 och godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst för 2018 ska användas. Det innebär att Riksbanken ska leverera 3,8 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska betalas in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2018

Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:RR2 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2018.


c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2018.


d) Riksbankens resultat- och balansräkning 2018
Riksdagen fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2018/19:RB1.

e) Disposition av Riksbankens vinst 2018
Riksdagen beslutar att Riksbankens vinst för 2018 på 3 522 miljoner kronor ska fördelas så att 3 800 miljoner kronor levereras in till statens budget enligt vinstdelningsprincipen, 1 306 miljoner kronor förs till Riksbankens dispositionsfond och 1 584 miljoner kronor förs från Riksbankens resultatutjämningsfond samt att pengarna ska levereras in till statens budget senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2018/19:RB2.