Riksbankens förvaltning 2021

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Riksbankens förvaltning 2021 (FiU23)

Riksdagen beslutade att ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten under 2021. Riksbankens direktion gavs också ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2021.

Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2021 och godkände riksbanksfullmäktiges förslag till hur vinsten för 2021 ska fördelas. Det innebär att Riksbanken ska leverera 3,9 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska betalas in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31

Riksbankens förvaltning 2021 (FiU23)

Utskottet föreslår att riksdagen ger riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten 2021 och ger Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2021 och godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till hur vinsten ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att Riksbanken ska leverera in 3,9 miljarder kronor till statskassan. Pengarna ska betalas in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.