Riksdagen i en ny tid

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Ändringar i riksdagens organisation och arbetsformer (KU21)

Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kräver ändringar i riksdagsordningen vilket innebär att ett nytt riksdagsbeslut måste tas efter riksdagsvalet 2006 för att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 januari 2007, som det är tänkt. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ till förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser 7 kap. 8 §. Delvis bifall till framställningen. Bifall och delvis bifall till motioner om utgiftsområdena. Avslag på övriga motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren beslutade dels att såsom vilande anta den föreslagna ändringen i riksdagsordningen under punkt 1, dels beslutade att avslå utskottets förslag till riksdagsbeslut under punkt 4 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 58 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-29
Trycklov: 2006-05-26
Reservationer 8
Betänkande 2005/06:KU21

Alla beredningar i utskottet

2006-05-11, 2006-05-09, 2006-04-20, 2006-04-04, 2006-03-28, 2006-03-21

Ändringar i riksdagens organisation och arbetsformer (KU21)

Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Utskottsledamöter får en möjlighet att tillfälligt tjänstgöra som suppleant i EU-nämnden. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kan börja gälla den 1 januari 2007. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
22 förslagspunkter, 14 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens arbete med EU-frågorna - huvudbestämmelser i riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen i den ordning som anges i 8 kap. 16 § regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 3 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser 3 kap. 14 a § och 10 kap. 1 och 3-7 §§ samt rubrikerna närmast före 3 kap. 14 a § och 10 kap. 3 respektive 4 §.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2005/06:RS3 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2005/06:K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) yrkande 1,
2005/06:K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkandena 1 och 7,
2005/06:K380 av Ulf Holm m.fl. (mp),
2005/06:K458 av Krister Örnfjäder (s) och
2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 1 (s)

2. Riksdagens arbete med EU-frågorna - tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 3 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna 2.7.1, 10.4.1 och 10.5.1.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 1 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1125018
m440011
c17005
fp38019
kd28005
v21007
mp10115
-2000
Totalt161126260

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete med EU-frågorna (avsnitten 3.1-3.6 i Riksdagskommitténs betänkande) att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2007.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 2 och avslår motionerna
2005/06:K4 av Carl B Hamilton (fp) yrkandena 2 och 3 samt
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 3.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0126018
m441010
c17005
fp37119
kd28005
v21007
mp12005
-2000
Totalt161128159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ersättare som suppleanter i EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen i den ordning som anges i 8 kap. 16 § regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser 7 kap. 8 §.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2897118
m450010
c17005
fp39009
kd28005
v21007
mp12005
-2000
Totalt19297159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Riksdagens interparlamentariska samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens interparlamentariska samarbete (avsnitt 4.4 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 3 och avslår motion
2005/06:K463 av Lars Wegendal och Ann-Kristine Johansson (båda s).

6. Utskotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna 4.2.1, 4.6.1, 4.6.5, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.12-4.6.16 och 5.12.1, avslår framställningens förslag såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.2 samt godkänner förslaget till riktlinjer för arbetet i riksdagens utskott (avsnitten 5.2.9 och 5.2.10 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 4, bifaller delvis framställning 2005/06:RS3 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2003/04:Fö268 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 5,
2005/06:K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (båda v),
2005/06:K242 av Tobias Billström (m),
2005/06:K252 av Rigmor Stenmark (c) yrkande 1,
2005/06:K273 av Anna Grönlund Krantz och Anne-Marie Ekström (båda fp),
2005/06:K290 av Lars Lindblad (m),
2005/06:K342 av Hillevi Larsson och Joe Frans (båda s),
2005/06:K357 av Gudrun Schyman (-) yrkande 3,
2005/06:K358 av Tasso Stafilidis (v),
2005/06:K453 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1, 3 och 4,
2005/06:K461 av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (båda s),
2005/06:So636 av Mikael Oscarsson och Dan Kihlström (båda kd) yrkande 3 och
2005/06:A261 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 8 och 9.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0126018
m440110
c17005
fp341310
kd27015
v10567
mp11105
-1100
Totalt1441341160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Motionsbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen i den ordning som avses i 8 kap. 16 § regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser 4 kap. 9 § och 5 kap. 10 §.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2005/06:RS3 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2005/06:K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) yrkande 2,
2005/06:K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m),
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 6,
2005/06:K232 av Eva Flyborg och Lennart Kollmats (båda fp),
2005/06:K293 av Lars Lindblad och Peter Danielsson (båda m),
2005/06:K294 av Gunnar Nordmark och Sverker Thorén (båda fp) och
2005/06:K324 av Birgitta Sellén (c).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c17005
fp39009
kd28005
v21007
mp12005
-2000
Totalt2900059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Riktlinjer för förenklad motionshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för förenklad motionshantering (avsnitt 5.3.6 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 5.

9. Motionsrätt på skrivelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen i den ordning som avses i 8 kap. 16 § regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser 3 kap. 11 §.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 1 i denna del och avslår motion
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c17005
fp37209
kd28005
v20107
mp01205
-1100
Totalt27316060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Forsknings- och framtidsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete med forsknings- och framtidsfrågor (avsnitt 5.4.4 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 6 och avslår motionerna
2005/06:K6 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (båda v) yrkandena 1 och 2,
2005/06:K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) yrkande 3 och
2005/06:Ub589 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 1.

11. Uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete med uppföljning och utvärdering (avsnitt 5.5.12 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 7 och avslår motion
2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrkande 11.

12. Kammararbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelsen 4.12.2 samt godkänner riktlinjerna för förändringar av arbetet i riksdagens kammare (avsnitten 6.2.5, 6.3.2-6.3.5, 6.3.7 och 6.4.1-6.4.3 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkterna 1 i denna del och 8 samt avslår motionerna
2005/06:K202 av Rolf Gunnarsson (m),
2005/06:K222 av Tobias Billström (m) yrkande 1,
2005/06:K233 av Eva Flyborg (fp),
2005/06:K241 av Tobias Billström (m),
2005/06:K243 av Tobias Billström (m) och
2005/06:K440 av Monica Green (s).

13. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete för en jämställd riksdag (avsnitt 7.3 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 9 och avslår motion
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 4.

14. Forskning om riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner riktlinjerna för forskning om riksdagen och riksdagsarbetet (avsnitt 8.1 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 10.

15. Genomförandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad som anförs i framställningen om erforderliga resurser för att genomföra Riksdagskommitténs förslag (avsnitten 8.2 och 8.3 i Riksdagskommitténs betänkande).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt 11.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1124019
m450010
c17005
fp39009
kd28005
v21007
mp12005
-2000
Totalt165124060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Jämlikhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:K443 av Tasso Stafilidis (v).

17. HBT-kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 5.

18. Frågor om lokaler, seminarium, utlåning av cyklar, information samt tobaksrökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:K221 av Anne Marie Brodén (m),
2005/06:K239 av Solveig Hellquist (fp),
2005/06:K252 av Rigmor Stenmark (c) yrkande 2,
2005/06:K258 av Allan Widman (fp),
2005/06:K442 av Tasso Stafilidis (v) och
2005/06:K450 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrkande 3.

19. Utgiftsområdena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den förteckning över indelningen av utgiftsområden som finns i bilaga 14.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkterna 2-5 och motion
2005/06:K291 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 1 och
bifaller delvis motion
2005/06:Sf430 av Per Westerberg m.fl. (m) yrkande 5.

Reservation 5 (s)

20. Grundlagsutredningens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:K240 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrkande 1.

21. Riksdagsordningen i övrigt, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 4, 6-7, 9 och 12 ovan samt som förslag 2 intaget förslag till lag om ändring i lagen (1986:765 ) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Därmed avslår riksdagen motion
2005/06:K4 av Carl B Hamilton (fp) yrkande 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m450010
c17005
fp380010
kd28005
v21007
mp11105
-2000
Totalt2881060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)