Riksdagens revisorers förslag angåendeFörsvarsmaktens arbetsgivarpolitik och vissapersonalfrågor i försvaret

Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FÖU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2004

Beslut

Höga personalkostnader problem för försvaret (FöU3)

Nu ska riksdagen varje år få en rapport över försvarets personalkostnader. Skälet till det är att försvarsmakten inte lyckats att minska dessa. Riksdagen anser att personalkostnaderna blivit så omfattande att det gått ut över den verksamhet som Försvarsmakten ska bedriva. Bakgrunden till riksdagens uppfattning är en rapport från riksdagens revisorer där frågor om arbetsgivarpolitik och lönebildning inom försvaret är i fokus. Det måste också bli fler kvinnor inom försvaret. I höst lämnar regeringen en proposition om försvarspolitiken till riksdagen. I den vill riksdagen att regeringen redogör för arbetet med att rekrytera fler kvinnliga värnpliktiga och officerare. Riksdagen betonar att försvaret måste lägga ner mycket arbete på att motverka diskriminering. Arbetet med att öka den etniska och kulturella mångfalden inom försvaret bör ha hög prioritet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag beträffande Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik. I övrigt avslag på revisorernas förslag. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 19 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-10
Justering: 2004-02-17
Betänkande publicerat: 2004-02-27
Trycklov: 2004-02-27
Reservationer 6
Betänkande 2003/04:FÖU3

Alla beredningar i utskottet

2004-02-10, 2004-02-03, 2004-01-27

Höga personalkostnader problem för försvaret (FöU3)

Nu ska riksdagen varje år få en rapport över försvarets personalkostnader. Skälet till det är att försvarsmakten inte lyckats att minska dessa. Därför föreslår ett enigt försvarsutskott att riksdagen varje år ska få en rapport över hur personalkostnaderna inom försvaret utvecklats. Försvarsutskottet anser att personalkostnaderna blivit så omfattande att det gått ut över den verksamhet som Försvarsmakten ska bedriva. Bakgrunden till utskottets uppfattning är en rapport från riksdagens revisorer där frågor om arbetsgivarpolitik och lönebildning inom försvaret är i fokus. Det måste bli fler kvinnor inom försvaret. I höst lämnar regeringen en proposition om försvarspolitiken till riksdagen. I den vill utskottet att regeringen redogör för arbetet att rekrytera fler kvinnliga värnpliktiga och officerare. Utskottet betonar att försvaret måste lägga ner mycket arbete på att motverka diskriminering. Dessutom bör arbetet med att öka den etniska och kulturella mångfalden inom försvaret ha hög prioritet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-24
4

Beslut

Beslut: 2004-03-25
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens revisorers förslag om Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis förslag 2002/03:RR14 punkterna 1, 5 och 6 och avslår förslag 2002/03:RR14 punkterna 2-4.

2. Karriärsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö221 yrkande 1 och 2003/04:Fö264 yrkande 12.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c14008
fp035013
kd02508
v200010
mp10007
-0000
Totalt15899092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Stöd till enskild

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö221 yrkande 2.

Reservation 2 (m)

4. Kontrakts- och visstidsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö221 yrkande 4.

Reservation 3 (m, fp)

5. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö264 yrkandena 9 och 13.

Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c14008
fp340014
kd02409
v200010
mp10007
-0000
Totalt23124094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö257.

7. Kvinnor i försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö212 yrkandena 1, 3 och 4, 2003/04:U278 yrkande 6, 2003/04:U285 yrkande 7 och 2003/04:U349 yrkande 7.

8. Diskriminering och mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö212 yrkande 5, 2002/03:Fö218 yrkande 4, 2002/03:Fö240 yrkande 7, 2002/03:Fö264 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fö270, 2002/03:A317 yrkande 1, 2003/04:L350 yrkande 5, 2003/04:U278 yrkande 7, 2003/04:Fö218 yrkandena 2-9, 2003/04:Fö238 yrkandena 1, 2 och 5-7, 2003/04:Fö245, 2003/04:Fö251 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fö256 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Fö264 yrkande 10.

9. Polisanmälan för sexuella trakasserier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö238 yrkande 3.

Reservation 5 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120230
m390016
c13108
fp035013
kd25008
v200010
mp01007
-0000
Totalt20946292

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Uppföljning av sexuella trakasserier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö263 yrkande 4.

Reservation 6 (m, kd)