Riksdagens arbetsformer, m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om främst riksdagens arbetsformer. Andra motioner handlar om inkomstgaranti för före detta riksdagsledamöter och statsråd samt vissa andra frågor om statsrådstjänsten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-12
Justering: 2009-02-17
Betänkande publicerat: 2009-02-17
Trycklov: 2009-02-17
Reservationer 4
bet 2008/09:KU15

Alla beredningar i utskottet

2009-02-12, 2009-01-29

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om främst riksdagens arbetsformer. Andra motioner handlar om inkomstgaranti för före detta riksdagsledamöter och statsråd samt vissa andra frågor om statsrådstjänsten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
17 förslagspunkter, 15 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ledamöternas placering i kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K351.

2. Modernisering av voteringsförfarandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K379.

3. Utskottsindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K346, 2007/08:Kr204 yrkande 11, 2008/09:K231 yrkande 1, 2008/09:K241, 2008/09:K354 och 2008/09:K378.

4. Motionsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K272, 2007/08:K294 och 2007/08:K403.

5. Interpellationsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K208.

6. Frågor kring riksmötets öppnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K244 och 2007/08:K343.

7. Frågor kring riksdagsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K381, 2007/08:K418 yrkandena 2 och 3, 2008/09:K355 yrkande 1 och 2008/09:K391.

8. Politisk mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K401.

Reservation 1 (v)

9. Riksdagsgruppernas ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K382 yrkandena 1-3.

10. Det ledamotsnära stödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K341, 2008/09:K355 yrkande 2 och 2008/09:K381.

11. Lobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K317, 2007/08:K326 och 2007/08:K340.

Reservation 2 (mp)

12. Frågor med anknytning till riksdagens förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K265 yrkande 1, 2007/08:K401, 2007/08:K408, 2007/08:K409, 2008/09:K294, 2008/09:K312, 2008/09:K324 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:K337.

13. Inkomstgaranti för f.d. riksdagsledamöter och statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K225, 2007/08:K271 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K322 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K366 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K414 yrkandena 1 och 2, 2008/09:K205, 2008/09:K209, 2008/09:K290 och 2008/09:K394.

14. Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K363.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s971032
m790018
c21008
fp160012
kd19005
v01705
mp11008
Totalt24318088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Tidskarantän för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K278 och 2007/08:K368.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m790018
c21008
fp160012
kd18006
v16015
mp01108
Totalt24711190

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Införskaffande av regeringståg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K415.

17. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.