Riksdagens arbetsformer m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arbetsvillkor, utskottens och ledamöternas resor, riksdagens krigsdelegation och minnesåret för demokratins genombrott.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-04, 2014-02-18

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arbetsvillkor, utskottens och ledamöternas resor, riksdagens krigsdelegation och minnesåret för demokratins genombrott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.