Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksdagens arbetsformer m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2015

Beslut

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU6)

Riksdagen sa nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammaren, register över lobbyister som kontaktar riksdagens ledamöter, motioner, utskotten och EU-nämnden samt riksdagens krigsdelegation.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-01-22
Trycklov: 2015-01-22
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:KU6

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU6)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammaren, register över lobbyister som kontaktar riksdagens ledamöter, motioner, utskotten och EU-nämnden samt riksdagens krigsdelegation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-01-27
Debatt i kammaren: 2015-01-28
4

Beslut

Beslut: 2015-01-28
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 januari 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsledamöternas arvode

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:96 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 2,

2014/15:1305 av Johnny Skalin (SD) och

2014/15:2111 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 102 0 0 11
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 6
MP 23 1 0 1
C 19 0 0 3
V 0 17 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 292 18 0 39


2. Utskottens och riksdagsledamöternas resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1029 av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD) och

2014/15:1478 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 6
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 265 43 0 41


4. Motionsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Utskotten och EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Register över lobbyister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Riksdagens krigsdelegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Minnesstund och minnesutställning i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument