Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2005

Beslut

Tydligare regler för stödet till partierna i riksdagen (KU29)

Det behövs tydligare regler för hur det ekonomiska stödet till partierna i riksdagen får användas. Det anser riksdagen och vill att riksdagsstyrelsen lägger fram ett förslag om sådana regler. Riksdagen har nyligen beslutat om ett utökat stöd till riksdagsledamöterna. Till grund för beslutet låg en reservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 14 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-02-15
Justering: 2005-03-03
Betänkande publicerat: 2005-03-08
Trycklov: 2005-03-07
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:KU29

Alla beredningar i utskottet

2005-02-15, 2005-02-08

Tydligare regler för stödet till partierna i riksdagen (KU29)

Det behövs tydligare regler för hur det ekonomiska stödet till partierna i riksdagen får användas. Det anser de borgerliga partierna och Miljöpartiet i konstitutionsutskottet och föreslår i en reservation att riksdagsstyrelsen lägger fram ett förslag om sådana regler. Under onsdagens debatt i kammaren fick reservationen även stöd av Socialdemokraterna. Riksdagen har nyligen beslutat om ett utökat stöd till riksdagsledamöterna. De borgerliga partierna och Miljöpartiet tycker att det är viktigt att det finns tydliga regler för hur stödet får användas. Reservationen har lämnats in i samband med att KU behandlat motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-16
4

Beslut

Beslut: 2005-03-17
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksmötets öppnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K270 och 2004/05:K350.

Reservation 1 (v, mp)

2. Riksdagsdebatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K388.

3. Måltidsuppehåll i kammararbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K304.

4. Voteringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K408.

5. Budgetprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K331 och 2004/05:K414.

Reservation 2 (kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m420013
c16006
fp362010
kd02607
v21008
mp01205
-1000
Totalt23440075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Allmänna motionstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K411.

7. Ärendefördelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf396 yrkande 16, 2004/05:K238 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K444 yrkande 6, 2004/05:U317 yrkande 1, 2004/05:Sf366 yrkande 5 och 2004/05:So600 yrkande 3.

8. Hanteringen av EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K12 yrkande 7.

9. Öppna sammanträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K382.

Reservation 3 (mp)

10. Jäv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K426.

11. Inkomstgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K237 yrkande 4, 2004/05:K241, 2004/05:K348 och 2004/05:K427.

Reservation 4 (mp)

12. Kostnadsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K224, 2004/05:K371 yrkande 2 och 2004/05:K372 yrkande 3.

13. Arvodet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K237 yrkandena 2 och 3, 2004/05:K371 yrkande 1 och 2004/05:K372 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m420013
c16006
fp380010
kd26007
v11837
mp00125
-0100
Totalt241191574

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Stödet till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K281.

Reservation 7 (m, c, fp, kd, mp)

15. Delat uppdrag som riksdagsledamot, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K214 och 2004/05:K276.

16. Lobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K346.

Reservation 8 (mp)

17. Riksdagens webbplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K242.

18. Rättvisemärkta varor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi216 yrkandena 3-5 och 2004/05:U280 yrkande 9.