Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU18)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om hur riksdagen ska arbeta. Skälen är bland annat att arbete pågår på området. Motionerna handlar bland annat om riksmötets öppnande, röstregler, ceremonier och EU-flagga i kammaren, votering på distans, Europaparlamentarikers föräldraledighet och Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-04-25
Trycklov: 2017-04-26
Betänkande 2016/17:KU18

Alla beredningar i utskottet

2017-04-18, 2017-04-06

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om hur riksdagen ska arbeta. Skälen är bland annat att arbete pågår på området. Motionerna handlar bland annat om riksmötets öppnande, röstregler, ceremonier och EU-flagga i kammaren, votering på distans, Europaparlamentarikers föräldraledighet och Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
12 förslagspunkter, 11 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksmötets öppnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1293 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2384 av Markus Wiechel och Anders Forsberg (båda SD).

2. Röstregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund (båda S) yrkande 1.

3. Ceremonier i kammaren m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:680 av Anders Hansson (M),

2015/16:790 av Said Abdu (FP) yrkande 4,

2015/16:1444 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:688 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:1994 av Allan Widman och Birgitta Ohlsson (båda L) och

2016/17:3252 av Anders Hansson (M).

4. EU-flagga i kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2347 av Björn Söder (SD) yrkande 3.

5. Frågor som rör riksdagsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:76 av Johan Nissinen (SD) och

2016/17:2918 av Markus Wiechel (SD).

6. Stöd till riksdagsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1928 av Finn Bengtsson (M).

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 72 1 0 11
SD 43 0 0 4
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 304 1 0 44


7. Votering på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1076 av Hans Wallmark (M).

8. Upplåtelse av riksdagens lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1595 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 2.

9. Riksdagshörna i Luleå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1684 av Fredrik Lundh Sammeli (S).

10. Europaparlamentarikers föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:850 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2 och

2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2.

11. Riksdagsförvaltningens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:184 av Betty Malmberg (M),

2015/16:809 av Thomas Strand (S) yrkandena 2 och 3,

2015/16:1560 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD),

2015/16:1956 av Per Lodenius och Göran Lindell (båda C),

2016/17:2 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:1339 av Jan Lindholm (MP) och

2016/17:2220 av Phia Andersson m.fl. (S).

12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:464 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2015/16:1330 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (båda M),

2015/16:2015 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),

2015/16:2181 av Annika Hirvonen och Carl Schlyter (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2557 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M),

2015/16:2707 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD),

2015/16:2750 av Hanna Wigh (SD),

2015/16:2837 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:43 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),

2016/17:1313 av Annika Hirvonen Falk och Carl Schlyter (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1340 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:2428 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:2635 av Jan Lindholm och Jabar Amin (båda MP),

2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S),

2016/17:2797 av Alexandra Völker (S) och

2016/17:2851 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD).