Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU27)

Riksdagen sa nej till 54 motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår översyn och utredningar inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, EU-flagga i riksdagens plenisal och motionsrätten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-12-12, 2018-01-18

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 54 motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår översyn och utredningar inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, EU-flagga i riksdagens plenisal och motionsrätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.