Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU27)

Riksdagen sa nej till 54 motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår översyn och utredningar inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, EU-flagga i riksdagens plenisal och motionsrätten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-01-25
Trycklov: 2018-01-26
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:KU27

Alla beredningar i utskottet

2018-01-18, 2017-12-12

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 54 motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår översyn och utredningar inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, EU-flagga i riksdagens plenisal och motionsrätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 januari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utskotten och EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:360 av Nina Lundström (L),

2017/18:558 av Anna Hagwall (-) yrkande 2,

2017/18:846 av Peter Persson (S),

2017/18:2092 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1.

2. Riksdagsledamöternas arvode

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:167 av Jeff Ahl (SD) yrkande 1,

2017/18:1183 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 2,

2017/18:1567 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:2067 av Johan Nissinen (SD),

2017/18:2080 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2017/18:2119 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2307 av Anti Avsan (M) och

2017/18:3542 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 22 1 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 297 20 0 32


3. Ersättning till riksdagsledamöter efter avslutat uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:166 av Jeff Ahl (SD) yrkande 1.

4. Årskort på tåget för privata resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2392 av Rasmus Ling (MP).

5. EU-flagga i riksdagens plenisal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:33 av Björn Söder (SD) yrkande 3.

6. Krigsdelegationens sammansättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:35 av Björn Söder (SD).

7. Motionsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:288 av Jan Lindholm (MP).

8. Frågor som rör riksdagsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1450 av Margareta Larsson (-),

2017/18:2064 av Johan Nissinen (SD) och

2017/18:2080 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

9. Lobbyism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2114 av Annika Hirvonen Falk och Carl Schlyter (båda MP) yrkandena 1 och 2.

10. Riksdagens prövning av subsidiaritetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3062 av Mikael Eskilandersson (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 276 40 0 33


11. Riksmötets öppnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:69 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD).

12. Placeringen i riksdagens plenisal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1245 av Margareta Cederfelt (M) och

2017/18:2093 av Björn Söder (SD).

13. Stöd till riksdagsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M).

14. Tjänstledighet för politiska uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2578 av Rikard Larsson (S).

15. Utskottens och riksdagsledamöternas resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1-6.

16. Ceremonier i riksdagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:492 av Robert Hannah (L) yrkande 4 och

2017/18:561 av Anna Hagwall (-).

17. Vissa frågor som rör ledamöter i Europaparlamentet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:407 av Maria Weimer (L) och

2017/18:1371 av Åsa Westlund och Alexandra Völker (båda S).

18. Riksdagsförvaltningens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:281 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:285 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:406 av Allan Widman och Birgitta Ohlsson (båda L),

2017/18:492 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3,

2017/18:960 av Per Lodenius (C),

2017/18:3154 av Betty Malmberg (M) yrkande 3 och

2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD).