Riksdagens förvaltningskontors förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

Konstitutionsutskottets betänkande 1995/96:KU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-15
Justering: 1996-05-23
Betänkande 1995/96:KU31

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-06
4

Beslut

Beslut: 1996-06-05

Protokoll med beslut